Stor interesse for Nesstar

Av Dag Kiberg

Nesstar benyttes av om lag hundre institusjoner og antall installasjoner er raskt voksende. Brukere av Nesstar-løsninger for publisering og rapportering av statistiske data finnes i dag over hele verden, særlig i akademisk sektor og offentlig forvaltning.

illustrasjon: kart som viser Nesstar servere

Brukerne spenner fra store anerkjente amerikanske universiteter til dataarkiv i hele Europa, i Australia og Sør-Korea, til sentrale statlige data- og statistikkprodusenter i for eksempel Sør-Afrika, Canada, Storbritannia og Norge.

Selv om datainnhold og -type varierer stort mellom institusjonene, er et fellestrekk at alle Nesstar-brukere har tildels betydelige datamengder som skal publiseres og presenteres over Internett. Ett av Nesstars mange fortrinn, og som klart bidrar til dets popularitet, er de relativt små kravene som stilles til bruker og teknisk utstyr. Sluttbrukeren trenger ingen spesielle installasjoner – kun en alminnelig nettleser, og terskelen for publisering av data med tilhørende dokumentasjon er lav. Samtidig er Nesstar kjent for sin gode ytelse.

Fleksibilitet er et annet forhold som bidrar til Nesstars anvendelighet. Data og dokumentasjon kan hentes fra en lang rekke formater og systemer, bearbeides og eventuelt omarbeides før de gjøres tilgjengelig. I tillegg er Nesstar utviklet for å kunne skreddersys i forhold til funksjonalitet og brukergrensesnitt. Dette har flere av Nesstars brukere benyttet seg av.

Nesstar støtter både mikrodata og forhåndsaggregerte data (multidimensjonale kuber), og for sluttbrukeren framstår Nesstar som svært fleksibel. Selv om Nesstar har innebygd en rekke statistiske metoder, tabeller, kart og grafikk, vil man i en del tilfeller ha behov for å benytte mer avanserte teknikker. Nesstar er derfor utstyrt med rutiner for eksport av data til de fleste kjente statistikkpakker og analyseprogrammer, bl.a. SAS, SPSS, Stata, Excel. Tabeller, grafer og kart kan også enkelt flyttes til for eksempel standard Office programvare.

NSD tilbyr gratis prøving av Nesstar i 30 dager. Programvare lastes enkelt ned fra nettet og lisensnøkler bestilles via nesstar@nsd.uib.no. www.nesstar.org

Nesstar: www.nesstar.com

Artikkelen er publisert i NSDnytt 4/07.