Nett på nytt

Av Bjarne Øymyr

NSD har nå tatt første skritt for å legge om nettsidene. På overflaten ser man endringer når det gjelder design og struktur. Bak fasaden foregår det en fullstendig omlegging, både når det gjelder tekniske løsninger, innhold, utforming og prosedyrer for publisering.

illustrasjon: kart som viser Nesstar servere

Hovedmålsettingen er å gi et bedre tilbud til brukerne. Ikke minst skal det bli enklere å få oversikt og finne frem i NSDs mangfold av datatilbud. Derfor jobbes det med funksjonalitet for å kunne søke på tvers av ulike dataarkiver og ulike former for indeksering og klassifisering. På grunn av kompleksiteten i datamaterialet, vil det ta noe tid før alt er på plass.

Et kjernepunkt i arbeidet har vært standardisering. Internett er i kontinuerlig forandring, og bare ved å holde oss tett opp til standardiserte løsninger kan vi sikre et tilbud som enkelt kan tilpasses og oppgraderes til å fungere med fremtidig teknologi. Det innebærer også et fullstendig skille mellom innhold og design, og gir mulighet til å jobbe med kontinuerlig forbedring og oppgradering.

Et annet hovedprinsipp er profesjonalisering. Å lage et godt tilbud på nettet krever kompetanse innen flere felt. Vi har derfor som målsetting å holde et høyt kvalitetsnivå både når det gjelder faglig innhold, tekniske løsninger, brukervennlighet og design.

NSDs nettilbud er komplekst og har vokst fram over en lengre tidsperiode. Det vil derfor ta noe tid før alle tjenester er lagt over i det nye opplegget. I den videre prosessen vil vi gjerne ha innspill fra brukerne. Send gjerne kommentarer til webmaster@nsd.uib.no.

NSDs hjemmeside www.nsd.uib.no

Artikkelen er publisert i NSDnytt 4/07.