European Social Survey

Av Kirstine Kolsrud

NSD har nylig publisert data og dokumentasjon fra tredje runde av den europeiske komparative samfunnsundersøkelsen European Social Survey (ESS). NSD er partner i ESS og ansvarlig for tilrettelegging og distribusjon av dataene. Data fra 2002, 2004 og 2006 er nå tilgjengelig på ESS’ nettsider.

Fra 2006-undersøkelsen er foreløpig data fra følgende 20 land tatt med: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Kypros, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og Ungarn. Data fra Irland, Latvia, Nederland, Ukraina og Østerrike vil etter planen være tilgjengelig rundt årsskiftet.

ESS er bygd opp av en kjernemodul som går igjen i hver runde, og roterende moduler om spesielle emner. Roterende moduler i tredje runde er:

På nettsidene finnes også en dynamisk bibliografi for søk og registrering av publikasjoner basert på bruk av data fra ESS.

Se ess.nsd.uib.no

Artikkelen er publisert i NSDnytt 3/07.