NSD grafikk
screen_hr.

Valg 2007

Foreløpige resultat

Av Astrid Nilsen

test

Foreløpige resultat fra kommunestyre- og fylkestingsvalget er hentet fra Kommunal- og regionaldepartementets nettsider og tilrettelagt for statistikkpakkene NSDstat og SPSS. Ved henvendelse til NSD kan man få tilsendt kommunetall og kretstall for de fire største byene fra begge valgene. I filen med opplysninger fra fylkestingsvalget finnes tall for kommunestyrevalget i Oslo. Data vil først bli tilrettelagt for Kommunedatabasen når de endelige resultatene foreligger fra Statistisk sentralbyrå.

Mer valgdata i NSDs kommunedatabase

Artikkelen er publisert i NSDnytt 3/07.