CESSDA Portal

Europeisk portal for samfunnsdata

Av Bjarne Øymyr

Ti europeiske dataarkiv har knyttet sine Nesstar-servere opp mot en felles flerspråklig portal som gir tilgang til nærmere 4 000 datasett fra hele Europa. Lanseringen av CESSDA Portal representerer en milepæl i en lang utvikling.

CESSDA Portal

CESSDA Portal er resultatet av omfattende arbeid som er gjort gjennom prosjekter som NESSTAR, FASTER, LIMBER, MADIERA og DDI (Data Documentation Initiative). Portalen tilbyr omfattende og fleksibel funksjonalitet både når det gjelder søking, metadata, analyse av data og nedlasting. I portalen kan man søke via en thesaurus og få søkeordene oversatt til åtte andre språk. Søker man for eksempel med ordet ”helse”, vil man også finne datasett på alle de andre språkene hvor det står ”health”, ”gesundheit”, ”sante” osv. Strukturerte metadata gir mulighet for å søke på spesifikke deler av dokumentasjonen, for eksempel kun søke i spørsmåltekst, eller kategoritekst. Portalen baserer seg på Nesstar-teknologi og gir mulighet for å analysere data direkte eller laste datasett ned til egen maskin for videre analyse.

Per juni 2007 er nærmere 4 000 datasett tilrettelagt for portalen. Både ved NSD og de andre arkivene jobber man kontinuerlig med publisering av nye datasett. NSD har stått for utvikling av nettsidene til CESSDA Portal. Adressen er www.cessda.org.

LINK: CESSDA Portal

Artikkelen er publisert i NSDnytt 2/07.