European Social Survey

Ny kumulativ datafil

Av Hilde Orten

Den kumulative datafilen for de to første rundene (2002 og 2004) av European Social Survey (ESS) kan nå lastes ned fra ess.nsd.uib.no.

Datasettet inneholder variabler fra spørsmål som har vært stilt i begge rundene. Temaene som dekkes er mediebruk og sosial tillit, subjektiv livskvalitet, politikk, religion, opplevd diskriminering og nasjonal og etnisk identitet. I tillegg inngår det et sett av sosiodemografiske variabler.

I filen finnes data for Østerrike, Tsjekkia, Tyskland, Danmark, Spania, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Sverige, Slovenia og Storbritannia — alle land som har deltatt i begge de to første ESSrundene.

Variabeldokumentasjonen er tilrettelagt som en PDF-fil med link til ytterlig dokumentasjon på nettet. Dette gir en god oversikt over spørsmål, kategorier og instruksjoner fra hovedspørreskjemaet, om omkoding på variabler og om datakvalitet. Samtidig går det tydelig fram dersom det er avvik for en variabel for ett eller flere land for en spesifikk ESS-runde.

Både den kumulative datafilen og variabeldokumentasjonen ligger under menyen ”ESS Cumulative” på ess.nsd.uib.no.

Artikkelen er publisert i NSDnytt 2/07.