Minneord

Professor Henry Valen døde 27. januar, 82 år gammel. Med ham er en nestor i norsk samfunnsforskning gått bort. Han var i mer en 50 år en ledende kraft i statsvitenskapelig forskning og var en markant forsker innen et bredt felt som bl.a. dekket valg, offentlig opinion, partier og representasjon.

Sammen med Stein Rokkan la han på 60-tallet grunnlaget for NSD. De så behovet for en felles datatjeneste som kunne fungere nasjonalt, på tvers av fag og fagmiljøer. Sammen med kolleger fra en rekke fag ved institusjoner over hele Norge fremmet de forslag om nasjonal satsing. Forskningsrådet fulgte opp forslaget, og i 1971 ble NSD etablert.

Henry Valen var ikke bare idégenerator for NSD. Han la også ned et betydelig arbeid i organisasjonen. Han var bl.a. styreleder fra 1975 til 1981. Henry Valen var alltid opptatt av at NSD skulle gi den samme service til forskerne uansett hvilken institusjon de arbeidet ved og var selv en stor bruker av et bredt spekter av NSDs tjenester. Hans forskningsinteresser gjorde at han benyttet ulike datakilder (regionale data, elitedata og surveydata).

Sammen med Stein Rokkan etablerte han i 1957 det norske valgforskningsprogrammet. Gjennomføring av intervjuundersøkelser har stått sentralt i dette programmet frem til i dag. I alt er det bl.a. gjennomført tolv store intervjuundersøkelser som Henry Valen og hans kolleger har stilt til disposisjon via NSD som en fellesressurs for det norske og internasjonale forskersamfunnet. Valgundersøkelsene er blant de mest brukte datasett NSD formidler. Bare de siste årene er det gitt tilgang til rundt 350 studenter og forskere.

NSD er dypt takknemlig for den innsatsen Henry Valen la ned for NSD. Vi er glade for at vi fikk lov til å arbeide tett med ham i så mange år og fikk trekke på hans kompetanse og erfaring. Vi vet at datasett som han har fått etablert for perioden 1957–2005, vil ha uvurderlig betydning for fremtidige generasjoner av historikere og samfunnsvitere.

Bjørn Henrichsen

Artikkelen er publisert i NSDnytt 1/07.