EUROSPHERE

NSD overtar NESSTAR

Av Alette Gilhus Mykkeltvedt

Eierne av Nesstar Ltd. har besluttet at NSD overtar alle rettighetene til Nesstar Software Suite. Nesstar er en programvareløsning for publisering og formidling av statistiske data.

Siden opprettelsen av Nesstar Ltd. i 2001 har selskapet vært av eid av NSD og Universitetet i Essex i Storbritannia. Fra 2007 overtar NSD alle rettighetene til programmet og skal stå for videre utvikling og salg. Nesstar er allerede tatt i bruk i store deler av verden. En rekke av NSDs tjenester er basert på Nesstar-systemet. Nesstar 3.5 ble lansert i november 2006.

Programmet Nesstar Software Suite

Nesstar består av tre komponenter: Nesstar Publisher, Nesstar Server og Nesstar WebView. Ved hjelp av Nesstar Publisher kan data og dokumentasjon fra en lang rekke formater og systemer hentes inn, bearbeides og eventuelt omarbeides før de publiseres på en Nesstar Server. Nesstar Server er plattformen for lagring og distribusjon av data og rapporter.

Nesstar WebView er løsningens sluttbrukerklient og tilbyr brukervennlig og fleksibel dataanalyse- og visualiseringsfunksjonalitet via Web. I WebView vil brukerne kunne finne frem til data og statistikk og analysere og visualisere dataene. I tillegg kan tabeller, grafer og kart eksporteres til ulike verktøy som Word, Excel eller PDF og data kan lastes i mange formater.

Nesstar støtter mikrodata så vel som forhåndsaggregerte data (multidimensjonale kuber). Nesstar kan eksportere data til de fleste kjente statistikkpakker og analyseprogrammer, bl.a. SAS, SPSS, Stata, Excel osv. Tabeller, grafer og kart kan med enkle tastetrykk hentes over i standard Office programvare.

Kunder over hele verden

NSD utvikler programvareløsninger for publisering og rapportering av statistiske data for kunder innen akademisk sektor og offentlig forvaltning i inn- og utland. I 2006 leverte vi bl.a. følgende løsninger:

LINK: www.nesstar.com

Artikkelen er publisert i NSDnytt 1/07.