NSD grafikk
screen_hr.

Akademikerarkivet

Oppgraderte datasett

Av John-Erik Ågotnes

test Akademikerarkivet inneholder informasjon om norske akademikere fra starten av 1700- tallet til midten av 1900-tallet. Datafilene er nå bedre dokumentert slik at de blir enklere å analysere.

Arkivet inneholder data om:

Opplysningene omfatter navn, kjønn, fødselsog dødsår, eksamensår, karakter, politisk stilling, partifarge, fødested, yrke, fars yrke, svigerfars yrke og forfatterskap.

Datasettene har sin historie helt tilbake til 1960-årene. Rundt 1970 var datagrunnlaget i ferd med å gå i fysisk oppløsning, og et redningsarbeid ble satt i gang. Materialet ble dokumentert på nytt, og denne dokumentasjonen er nå scannet og tilgjengelig i PDF-format på NSDs nettsider.

Selve datafilene fra 1970 inneholdt lite metadata ettersom det den gang var smått med diskplass og maskinkapasitet. Nå er datasettene oppgradert og dokumentert med variabelnavn og kategorinavn, hentet fra tidligere dokumentasjon. Datasett kan bestilles ved henvendelse til NSD.

Datakilde: NSDs Akademikerarkiv

Artikkelen er publisert i NSDnytt 4/06.