NSD grafikk
screen_hr.

Departementsundersøkelsen 2006

Offentlig forvaltning under lupen

Av John-Erik Ågotnes og Vidar Rolland

NSD gjennomfører i disse dager en webbasert spørreundersøkelse blant saksbehandlere og sjefer i alle departement og direktorat for å kartlegge trekk ved arbeidsformer, personell og beslutningsprosesser.

test

Undersøkelsen er en oppfølging av tre tidligere spørreundersøkelser som startet med Maktutredningens departementsstudie i 1976 og fortsatte med tilsvarende undersøkelser i 1986 og 1996.

Med årets undersøkelse vil forskningsmiljøene få et enestående innblikk i utviklingstrekk m.h.t. forvaltningens arbeidsformer, personalsammensetning og verdiorientering over en 30- årsperiode. Formålet med undersøkelsen er å få bedre innsikt i hvordan forvaltningen fungerer og dermed bidra til å gjøre den bedre. Av tema som dekkes i undersøkelsen er forvaltningens europeisering, nye ledelses- og styringsformer, IKT og samordningsproblematikk.

Prosjektledere er Per Lægreid, Universitetet i Bergen, og Tom Christensen og Morten Egeberg, Universitetet i Oslo. Disse forskerne har også stått sentralt i de tre tidligere departementsundersøkelsene. Undersøkelsen er et samarbeid med Høgskolen i Agder og Norsk institutt for by- og regionforskning, og finansieres av UiB, ARENA og UiO. Den tekniske utførelsen skjer i regi av NSD.

Datakilde: NSD PolSys - Data om det politiske system

Artikkelen er publisert i NSDnytt 4/06.