NSD grafikk
screen_hr.
NSD grafikk
screen_hr.

NSDs Kommunedatabase

Registrerte motorkjøretøy gjennom hundre år

Av Astrid Nilsen

test

Det finnes publisert statistikk over motorkjøretøy helt tilbake til 1899. Ved inngangen til det 20. århundre var det registrert to biler i Norge. Begge disse var personbiler. I 1925 hadde tallet på motorkjøretøy steget til drøyt 32 000. På slutten av 1930-tallet passerte man 100 000 registrerte motorkjøretøy, hvorav personbilene utgjorde om lag 50 prosent. Selv om den relative veksten i kjøretøyparken var sterkest de første tiårene etter århundreskiftet, tok det likevel 70 år før antallet passerte 1 million. Allerede 16 år senere var tallet doblet. Ved utgangen av 2005 var det registrert knapt 3,1 millioner motorkjøretøy. Av dette utgjorde personbilene 67 prosent.

I landsgjennomsnitt var det 502 personbiler pr. 1 000 innbyggere på slutten av 2005. test Oppegård kommune i Akershus kom på topp med 690 personbiler pr. 1 000 innbyggere. Oslo kom helt ned på plass 400 av 433 kommuner med 336 personbiler pr. 1 000 innbyggere.

Om vi ser på antall biler i forhold til areal kom Oppegård kommune på andre plass med 446 personbiler pr. km2, bare slått av Stavanger.

I Kommunedatabasen finnes opplysninger om

Datakilde: NSDs Kommunedatabase

Artikkelen er publisert i NSDnytt 4/06.