NSD grafikk
screen_hr.

International Social Survey Programme (ISSP)

Nasjonalsjåvinisme mindre utbredt i Europa

Av Hilde Orten

Internasjonale data fra ISSPs 2003-undersøkelse om nasjonal identitet viser at innbyggerne i land som Venezuela, Sør- Afrika og USA i gjennomsnitt er mer nasjonalsjåvinistiske enn innbyggerne i de fleste europeiske land.

test

Begrepet nasjonalsjåvinisme kan måles gjennom spørsmål om hvordan mennesker verdsetter landet der de bor i forhold til andre land, og sine medborgere i forhold til andre lands borgere (Knud Knudsen, 1997).

Vi har sett på forskjeller i nasjonalsjåvinisme mellom land som gjennomførte undersøkelsen. For å konstruere et mål på begrepet nasjonalsjåvinisme har vi tatt utgangspunkt i følgende tre spørsmål fra undersøkelsen (Cronbach’s alpha=0,6):

Vi kjører en faktoranalyse som utkrystalliserer en dimensjon i dataene, og lagrer faktorskåren for hver respondent i en egen variabel. Av de tre variablene som inngår i analysen, er det variabelen ”Folk bør støtte sitt land selv om det handler galt” som er lavest korrelert med dimensjonen. Gjennomsnittsverdien på faktorskårevariabelen for hvert land er gjengitt i figuren. Positiv verdi viser at landets innbyggere gjennomsnittlig er nasjonalsjåvinistiske, mens negativ verdi indikerer mindre grad av sjåvinisme.

Vi ser f.eks. at borgerne i land som Venezuela, Sør-Afrika og USA i gjennomsnitt ser ut til å være mer sjåvinistiske enn innbyggerne i de fleste europeiske land. Danske borgere skiller seg ut som mer sjåvinistiske enn innbyggerne i de andre nordiske landene.

Knudsen, Knud (1997). ”Scandinavian Neighbours with Different Character? Attitudes Toward Immigrants and National Identity in Norway and Sweden”. Acta Sociologica, 40: 223-243.

Datakilde: International Social Survey Programme (ISSP)

Artikkelen er publisert i NSDnytt 3/06.