NSD overtar Nesstar

Selskapet Nesstar Ltd. ble grunnlagt i 2001 for å utvikle en programvare som tilrettelegger for å publisere statistikk. Selskapet har vært eid i fellesskap av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og Universitetet i Essex i Storbritannia. For å styrke selskapets evne til å møte nye krav, har eierne blitt enige om at NSD skal overta alle rettighetene til programmet og selv stå for utvikling og salg. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med UK Data Archive i Essex. Staben hos NSD har hele tiden ledet utviklingen av Nesstar programvaren og vil være med videre i satsingen på ny utvikling. En ny versjon av Nesstar som inneholder en rekke forbedringer, Nesstar 3.5, blir lansert i juni.

NSD arbeider for tiden med å utvikle programvareløsninger for publisering og rapportering av statistiske data for både akademisk sektor og offentlig forvaltning i inn- og utland. I løpet av våren har Utdanningsdirektoratet tatt i bruk Nesstar for å gjøre detaljert informasjon om grunnopplæringen - grunnskole og videregående skole tilgjengelig via Internett. Hordaland fylkeskommune bruker Nesstar for å formidle statistikk om kommunene i Hordaland innen områder som videregående opplæring, samferdsel, kultur og næring. Mens Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø har kjøpt Nesstar for å distribuere helsedata på Internett. Nylig er det også levert en programvareløsning til Verdensbanken. Den skal tas i bruk ved statistiske kontor i utviklingsland.

LINK: www.nesstar.com

Artikkelen er publisert i NSDnytt 2/06.