NSD grafikk
screen_hr.
NSD grafikk
screen_hr.

Skolevalg 2005

Store forskjeller i syn på gasskraftverk

Av Audun Lange

test

Intervjuundersøkelsene som ble gjennomført i forbindelse med skolevalget høsten 2005, viser store forskjeller blant skoleungdom og blant den voksne befolkning i synet på bygging av gasskraftverk.

På spørsmål om vi bør bygge gasskraftverk uten CO2-rensing, svarer kun 19 % av elevene at de er enige, mens hele 50 % av den voksne befolkningen støtter utbygging uten rensing. Det er store meningsforskjeller mellom kjønnene, både blant elevene og i befolkningen. Kvinnene og jentene er klart mer skeptiske enn mennene og guttene. Hele 60 % av mennene er enige i utbygging av gasskraftverk uten rensing, mens en overvekt av kvinnene er uenige.

test

Hele 68 % av jentene i videregående skoler er mot gasskraftverk uten CO2-rensing. Vi finner klare partipolitiske skillelinjer i synet på slik utbygging både blant elevene og i hele befolkningen. Blant ungdom er imidlertid nivået på støtte til utbygging langt lavere, uansett parti. I den voksne befolkningen er det samsvar mellom partiets syn på gasskraftverk uten rensing og den holdning velgerne gir uttrykk for. Et unntak her er Senterpartiet som er imot utbygging, mens et klart flertall av velgerne er positive til gasskraftverk uten rensing.

Datakilde: Skolevalg

Artikkelen er publisert i NSDnytt 2/06.