NSD grafikk
screen_hr.
NSD grafikk
screen_hr.

CivicActive - European Election Database

Valgdeltakelse i EUs nye medlemsstater

Av Mette Bakken

Som del av et større forskningsprosjekt er NSD i ferd med å hente inn valgdata fra en rekke europeiske land. Datasettet består hittil av om lag 200 resultater fra valg til Europaparlamentet, nasjonale president- og parlamentsvalg, samt EUrelaterte folkeavstemninger avholdt i perioden 1990-2005.

test

CivicActive er et EU-finansiert forskningsprosjekt som analyserer effekten av individuelle og sosiopolitiske faktorer på politisk deltakelse i Europa. NSD har ansvaret for å samle inn og tilrettelegge europeisk valgstatistikk som utgjør en viktig komponent i CivicActive. Materialet inneholder antall stemmeberettigete, avgitte stemmer, gyldige og ikke gyldige stemmer, samt antall stemmer per parti som deltar, eventuelt for/mot når det gjelder referendum. Dataene er samlet inn på regionalt nivå (fortrinnsvis NUTS 3 og/eller valgdistriktsnivå) for perioden 1990-2005 og legger dermed til rette for komparative analyser på tvers av både tid og rom.

Store forskjeller mellom land og valgtype

Som et eksempel på hva datasettet kan brukes til, vil vi her se på deltakelsen i EU-relaterte valg i EUs nyeste medlemsstater. I 2003 avholdt ni land folkeavstemning om medlemskap i EU, hvorpå alle, i tillegg til Kypros, ble tatt opp ”i det gode selskap” i mai 2004. Som en følge av utvidelsen skapte valget til Europaparlamentet halvannen måned senere stor oppmerksomhet. Med tanke på entusiasmen for europeiseringen i de tidligere kommuniststatene i øst skulle man forvente god oppslutning ved disse valgene.

Figur 1 viser at valgdeltakelsen varierer svært fra land til land, men hovedtendensen er at deltakelsen er langt lavere ved Europaparlamentsvalg enn ved folkeavstemninger. Ved referendumet i 2003 stemte under halvparten av den ungarske velgerskaren, mens hele 91 prosent møtte opp ved urnene på Malta. Ved Europaparlamentsvalget i 2004 hadde Malta også høyest deltakelse, mens Slovakia opplevde den laveste valgdeltakelsen.

test

Regionale variasjoner i Ungarn

Foruten mulighetene for komparative analyser på tvers av land, tid og ulike valgtyper gir datasettet en unik anledning til å studere og sammenlikne variasjoner med utgangspunkt i mindre geografiske enheter. Figur 2 viser regionale forskjeller i valgdeltakelsen ved den ungarske folkeavstemningen om EUmedlemskap i 2003. Høyest deltakelse finner vi i Budapest med over 56 prosent, mens lavest deltakelse ble registrert i Szabolcs- Szatmár-Bereg i nordøst med 36 prosent. Kartet viser i tillegg et geografisk skille mellom provinsene i øst og vest, med høyest deltakelse i vest.

Dokumenterte datafiler vil bli tilgjengelig på nettet i løpet av høsten 2006.

Datakilde: CivicActive - European Election Database

Artikkelen er publisert i NSDnytt 1/06.