NSD grafikk
screen_hr.

Data om det politiske system (PolSys)

Organisasjonsarkivet

Av John Erik Ågotnes og Gunnar Thesen

test

Organisasjonsundersøkelsen 2005/06 blir gjennomført av International Research Institute of Stavanger AS (IRIS, tidligere Rogalandsforskning) ved forskningsleder Hilmar Rommetvedt og NSD.

Populasjonen er landsomfattende frivillige organisasjoner eller interesseorganisasjoner. Bruttoutvalget til første spørrerunde tilsvarer de organisasjonene som deltok i organisasjonsundersøkelsen i 1992. Databasen inneholder ca 200 variabler som dekker bl.a.:

Ca 300 organisasjoner har svart på undersøkelsen. I 2006 har NSD overtatt utsending av spørreskjema fra IRIS. Skjemaet vil i denne omgang gå til organisasjoner tilknyttet dem som allerede har svart.

Datakilde: Data om det politiske system (PolSys)

Artikkelen er publisert i NSDnytt 1/06.