Personvern og forskning

Ny bok om personvern og medisinsk forskning

Det EU-finansierte prosjektet om personvern og medisinsk forskning, PRIVIREAL, har gitt ut den tredje boken i en serie på fem. Boken fokuserer på systemet med etikkomiteer og undersøker hvilken rolle de spiller i en rekke europeiske land. Avdelingsleder Vigdis Kvalheim, NSD, har skrevet artikkelen om det norske systemet med én nasjonal og fem regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk.

D. Beyleveld, D. Townend og J. Wright (eds.): Research Ethics Committees, Data Protection and Medical Research in European Countries. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd. 2005.

Artikkelen er publisert i NSDnytt 1/06.