NSD grafikk
screen_hr.
NSD grafikk
screen_hr.

European Social Survey (ESS)

Hver fjerde nordmann kjøper svart

Av Alette Gilhus Mykkeltvedt

Ferske tall fra European Social Survey (ESS) viser at svart betaling er mer utbredt i Norge enn i en del andre europeiske land.

test

Vel 34 000 europeere i 17 land har svart på spørsmålet om de har betalt svart i løpet av de siste fem årene. Mer enn hver fjerde nordmann sier at de har betalt svart for varer eller tjenester for å slippe skatt og moms: 10 prosent har gjort det én gang og 18 prosent har gjort det flere ganger. Danskene topper statistikken med 36 prosent. Nordmenn befinner seg på sjetteplass, mens det er minst utbredt med svart arbeid i Sveits og Portugal.

ESS kan også brukes til å undersøke forholdene i Norge nærmere. Undersøkelsen avslører forskjeller mellom regioner, mellom velgere fra ulike partier, mellom kjønn, aldersgrupper og utdanningsgrupper.

Mest svart arbeid på østlandet

Hvor vanlig det er å betale noen svart varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge er det bare 15 prosent som sier at de har gjort det, mens i Hedmark og Oppland er det mer enn dobbelt så mange som har kjøpt varer eller tjenester svart. Også i Sørøst- Norge synes dette utbredt.

Høyre- og senterpartivelgerne er de mest skruppelløse på dette feltet, fire av ti sier at de har betalt svart for arbeid eller tjenester i løpet av de fem siste årene. KrF-velgerne er dem som snyter staten for minst penger, bare 12 prosent sier at de har betalt kontant uten kvittering.

Mye svart betaling blant høyt utdannete

Når det gjelder å kjøpe svart arbeid eller tjenester, syndes det mer blant dem med høy utdannelse enn blant dem med lav utdannelse. Ser vi på dem som har ungdomsskole som høyeste utdannelse, har 21 prosent betalt noen svart, mens blant dem med universitets- eller høgskoleutdannelse er det 33 prosent som har gjort det samme.

test

Det er store kjønnsforskjeller, menn betaler mye oftere svart enn det kvinner gjør. Mens 18 prosent av kvinnene sier de har gjort det, er det dobbelt så mange menn som sier det samme. Minst utbredt med kontant betaling uten kvittering er det blant de eldste og de yngste, dvs. folk over 60 og under 30 år. Når det gjelder dem mellom 30 og 45 år, er det en av tre som sier at de har betalt noen svart.

Langt mellom liv og lære

Samtidig som 28 prosent av nordmennene sier at de har betalt noen svart, er det bare knappe 5 prosent som ikke synes det er en gal ting å gjøre. Sammenlignet med andre land i Europa er det kun grekerne som viser høyere samfunnsmoral når det gjelder skatte- og avgiftsunndragelser enn nordmenn. Som figuren viser utmerker de nordiske landene seg ved at det er lengst mellom liv og lære der. Mange syns det er galt å betale svart, likevel er det ganske utbredt.

NSD formidler også data fra tidligere undersøkelser om svart arbeid, SSBs omnibusundersøkelser i 1998 og 2002 tar opp temaet. I disse undersøkelsene er det fokusert på dem som utfører svart arbeid. I perioden ser det ut som om omfanget av svart økonomi ble redusert. I 1998 var det 19 prosent som svarte bekreftende på at de i løpet av det siste året hadde utført svart arbeid eller handel. Fire år senere var tallet redusert til 15 prosent. Undersøkelsene viser at svart arbeid er dobbelt så utbredt blant menn som blant kvinner.

Datakilde: European Social Survey (ESS)

Artikkelen er publisert i NSDnytt 1/06.