LEDIG STILLING

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er lokalisert ved Universitetet i Bergen, og har et nært samarbeid med universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer. Vår overordnede oppgave er å utvikle og drive infrastrukturtjenester for norsk og internasjonal forskning, utdanning og forvaltning. NSD er et offentlig aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet.

Rådgiver
Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

NSD søker en rådgiver til en fast stilling knyttet til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). DBH er et oppdrag NSD utfører på vegne av Kunnskapsdepartementet (KD). DBH inneholder et bredt spekter av data om studenter, utdanning, forskning, personal, areal, økonomi og selskapsdata, og fungerer som et viktig instrument for budsjettarbeid, virksomhetsstyring og -analyser både for KD og for utdannings- og forskningssektoren i Norge.

Stillingen vil i hovedsak være knyttet til arbeid med etablering av en nasjonal database for fagskoledata som skal dekke behovene for statistikk og virksomhetsstyring til flere nasjonale aktører. Stillingen vil innebære opplæring og kontakt med brukere av tjenesten samt arbeid med å innhente, presentere og sammenstille fagskoledata. I stillingen inngår også andre oppgaver knyttet til Database for statistikk om høgre utdanning.

Erfaring med databaser, kvantitativ metode og statistikk og/eller presentasjon av statistikk og rapporter på web, vil være en fordel. Personen vi søker har gjennomføringsevne og liker å jobbe både selvstendig og som en del av et team.

Mer informasjon om DBH finner du på http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/.

Mer informasjon om NSD finner du på http://www.nsd.uib.no.

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt og omgjengelig miljø preget av teamarbeid. Lønn etter avtale. Medlemskap i Statens Pensjonskasse.

For nærmere informasjon, kontakt prosjektleder Benedicte Løseth, Benedicte.Loseth@nsd.uib.no, tlf. 55 58 32 47 eller avdelingsdirektør Knut Kalgraff Skjåk, knut.skjak@nsd.uib.no, tlf. 55 58 32 46.

Søknadsfrist: 18. mars 2011

Søknad sendes til:

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
Harald Hårfagres gate 29, 5007 Bergen
 
Tlf.: 55 58 21 17
E-post: nsd@nsd.uib.no