Ledige stillinger ved NSD

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er lokalisert ved Universitetet i Bergen, og har et nært samarbeid med universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer. Vår overordnede oppgave er å utvikle og drive infrastrukturtjenester for norsk og internasjonal forskning, utdanning og forvaltning. NSD er et offentlig aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet.

Personvernombudet for forskning

Fagkonsulent/rådgiver – vikariat

To av våre ansatte skal ut i permisjon og i den forbindelse søker vi vikarer med juridisk eller samfunnsvitenskapelig embetseksamen (mastergradsnivå). Vikariatene er for ett år. NSD er personvernombud for 140 forskningsinstitusjoner. Ombudet klarerer forskningsprosjekter i forhold til gjeldende lovverk og gir råd om juridiske, etiske og metodiske sider ved bruk av persondata. Stillingene dekker for øvrig et bredt arbeidsfelt og gir gode muligheter for kompetansebygging på en rekke områder.

For nærmere informasjon kontakt avdelingsdirektør Vigdis Kvalheim, tlf. 55 58 33 88.

NESSTAR

Prosjektering/kvalitetssikring/brukerstøtte – fagkonsulent

NSD skal styrke teamet knyttet til kvalitetssikring, brukerstøtte og prosjektering av programvaren Nesstar, som er et statistikk- og datavisualiseringsverktøy. Utviklingen foregår i et team som p.t. teller 9 personer, med moderne løsninger for programvareproduksjon og kvalitetssikring. Nesstar leveres både som hyllevare og som skreddersydde løsninger tilpasset spesielle brukerbehov, se www.nesstar.no.

Stillingen har i hovedsak følgende funksjonsområder:

Ønskede kvalifikasjoner:

For nærmere informasjon kontakt prosjektleder Ørnulf Risnes, Ornulf.Risnes@nsd.uib.no, tlf. 55 58 89 16 eller avdelingsdirektør Atle Alvheim, Atle.Alvheim@nsd.uib.no, tlf. 55 58 21 22.

Felles for stillingene er at det blir lagt vekt på personlige egenskaper som evne til samarbeid, kommunikasjon både skriftlig og muntlig, fleksibilitet og selvstendighet. Stillingene gir gode muligheter for egenutvikling og krever evne til å holde seg faglig oppdatert.

Vi kan tilby utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et stimulerende faglig miljø. Lønn etter avtale. Medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Søknadsfrist: 6. april 2010

Søknad med vitnemål og attester sendes til:
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
Harald Hårfagres gate 29, 5007 Bergen
Tlf.: 55 58 21 17
E-post: nsd@nsd.uib.no