LEDIG STILLING

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er lokalisert ved Universitetet i Bergen, og har et nært samarbeid med universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer. Vår overordnede oppgave er å utvikle og drive infrastrukturtjenester for norsk og internasjonal forskning, utdanning og forvaltning. NSD er et offentlig aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet.

Rådgiver, intervjudata

NSD er engasjert i flere internasjonale, samfunnsvitenskapelige intervjuundersøkelser, bl.a. som dataarkiv og dataformidler for The European Social Survey (ESS). All formidling av ESS er internettbasert. Til vår ESS prosjektgruppe har vi behov for en dyktig medarbeider i fast stilling innen databehandling og formidling.

Av utdanning krever vi fullført mastergrad eller hovedfag i et samfunnsvitenskapelig fag. I tillegg krever vi bred erfaring fra bruk av statistikkprogrammer, fortrinnsvis SPSS, SAS og/eller STATA, erfaring med programmering i disse statistikkpakkene er en fordel. Kompetanse og interesse for samfunnsvitenskapelig metode vil også være viktig. Søkeren må også ha god kjennskap til officepakker som for eksempel Microsoft Office eller Open Office. Arbeidsspråket vil i betydelig grad være engelsk.

Mer informasjon om ESS finner du på ess.nsd.uib.no

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt og omgjengelig miljø preget av teamarbeid. Lønn etter avtale. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

For nærmere informasjon, kontakt prosjektleder Kirstine Kolsrud, kirstine.kolsrud@nsd.uib.no, tlf. 55 58 89 25 eller avdelingsdirektør Knut Kalgraff Skjåk, knut.skjak@nsd.uib.no, tlf. 55 58 32 46.

Søknadsfrist: 7. september 2011

Søknad med vitnemål og attester sendes elektronisk til:

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
Harald Hårfagres gate 29, 5007 Bergen
Tlf.: 55 58 21 17
E-post: nsd@nsd.uib.no