LEDIG STILLING

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er lokalisert ved Universitetet i Bergen, og har et nært samarbeid med universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer. Vår overordnede oppgave er å utvikle og drive infrastrukturtjenester for norsk og internasjonal forskning, utdanning og forvaltning. NSD er et offentlig aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet.

Utvikler

NSD søker en utvikler til en fast stilling knyttet til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). DBH er et oppdrag NSD utfører på vegne av Kunnskapsdepartementet (KD). DBH inneholder et bredt spekter av data om studenter, utdanning, forskning, personale, areal, økonomi og selskapsdata, og fungerer som et viktig instrument for budsjettarbeid, virksomhetsstyring og -analyser både for KD og for utdannings- og forskningssektoren i Norge.

Vi søker en person som har utdanning innen IT-fag på universitets- og høgskolenivå, helst på masternivå eller tilsvarende, som har god kjennskap til relasjonsdatabaser og har erfaring i bruk av T-SQL til utvikling av prosedyrer samt kunnskaper om triggere, indexed views ol. Det er positivt om du også har kjennskap til webutvikling og presentasjon av statistikk og rapporter. Personen vi søker må like å jobbe både selvstendig, og som en del av et team.

Følgende teknologier er sentrale i DBH-prosjektet:

Mer informasjon om DBH finner du på www.nsd.uib.no/dbh

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt og omgjengelig miljø preget av teamarbeid. Lønn etter avtale. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

For nærmere informasjon, kontakt prosjektleder Benedicte Løseth, benedicte.loseth@nsd.uib.no, tlf. 55 58 32 47 eller avdelingsdirektør Knut Kalgraff Skjåk, knut.skjak@nsd.uib.no, tlf. 55 58 32 46.

Søknadsfrist: 4. september 2011

Søknad med vitnemål og attestere sendes elektronisk til:

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
Harald Hårfagres gate 29, 5007 Bergen
Tlf.: 55 58 21 17
E-post: nsd@nsd.uib.no