LEDIG STILLING

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er lokalisert ved Universitetet i Bergen, og har et nært samarbeid med universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer. Vår overordnede oppgave er å utvikle og drive infrastrukturtjenester for norsk og internasjonal forskning, utdanning og forvaltning. NSD er et offentlig aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet.

Sommer- eller deltidsjobb − Databaseutvikler

NSD søker en databaseutvikler for sommerjobb, eventuelt deltidsjobb knyttet til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). DBH er et datavarehus som benyttes i styringen av universitets- og høgskolesektoren.

Stillingen vil i hovedsak innebære omstrukturering og fornying av databasestruktur knyttet til Kanalregisteret for vitenskapelige publiseringskanaler, og det vil være en fordel med kompetanse eller interesse også for utvikling av applikasjoner.

Du må ha utdanning innen IT-fag på universitets- og høgskolenivå helst på masternivå eller tilsvarende, og må ha god kjennskap til relasjonsdatabaser. Generell kjennskap til universitets- og høgskolesektoren vil være en fordel. Personen vi søker må like å jobbe både selvstendig, og som en del av et team.

Følgende teknologier er ellers sentrale for DBH-prosjektet:

Mer informasjon om DBH finner du på dbh.nsd.uib.no.

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt og omgjengelig miljø preget av teamarbeid. Lønn etter avtale. Medlemskap i Statens Pensjonskasse.

For nærmere informasjon, kontakt Prosjektleder Benedicte Løseth, Benedicte.Loseth@nsd.uib.no, tlf. 55 58 32 47 eller Avdelingsdirektør Knut Kalgraff Skjåk, knut.skjak@nsd.uib.no, tlf. 55 58 32 46

Søknadsfrist: 9. mai 2010

Søknad med vitnemål og attester sendes til: nsd@nsd.uib.no.

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
Harald Hårfagres gate 29, 5007 Bergen
Tlf.: 55 58 21 17