LEDIGE STILLINGER

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er lokalisert ved Universitetet i Bergen, og har et nært samarbeid med universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer. Vår overordnede oppgave er å utvikle og drive infrastrukturtjenester for norsk og internasjonal forskning, utdanning og forvaltning. NSD er et offentlig aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet.

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) er et oppdrag NSD utfører på vegne av Kunnskapsdepartementet (KD). DBH inneholder et bredt spekter av data om studenter, utdanning, forskning, personale, areal, økonomi og selskapsdata, og fungerer som et viktig instrument for budsjettarbeid, virksomhetsstyring og -analyser både for KD og for utdannings- og forskningssektoren i Norge.

Web- og databaseutviklere

Til DBH søker vi to web- og databaseutviklere til faste stillinger. Den ene stillingen vil hovedsaklig være rettet mot applikasjonsutvikling, mens den andre vil ha hovedvekt på SQL og drift av databaser. I begge stillingene vil det være tett kontakt med oppdragsgivere og brukere.

Vi søker personer som har utdanning innen IT-fag på universitets- og høgskolenivå, helst på masternivå eller tilsvarende, som har god kjennskap til web-utvikling og relasjonsdatabaser. Personene vi søker må like å jobbe både selvstendig, og som en del av et team.

Følgende teknologier er sentrale i DBH-prosjektet:

Mer informasjon om DBH finner du på www.nsd.uib.no/dbh

Vi kan tilby utfordrende og allsidige arbeidsoppgaver i et uformelt og omgjengelig miljø preget av teamarbeid. Lønn etter avtale. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

For nærmere informasjon, kontakt prosjektleder Benedicte Løseth, benedicte.loseth@nsd.uib.no, tlf. 55 58 32 47 eller avdelingsdirektør Knut Kalgraff Skjåk, knut.skjak@nsd.uib.no, tlf. 55 58 32 46.

Søknadsfrist: 24. juni 2011

Søknad sendes, helst elektronisk, til:

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
Harald Hårfagres gate 29, 5007 Bergen
Tlf.: 55 58 21 17
E-post: nsd@nsd.uib.no