LEDIG STILLING

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er lokalisert ved Universitetet i Bergen, og har et nært samarbeid med universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer. Vår overordnede oppgave er å utvikle og drive infrastrukturtjenester for norsk og internasjonal forskning, utdanning og forvaltning. NSD er et offentlig aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet.

Web- og databaseutvikler

NSD søker en web- og databaseutvikler til en fast stilling knyttet til generelle utviklingsoppgaver for dataformidling over internett. Vi søker en person som har utdanning innen IT-fag på universitets- og høgskolenivå, helst på masternivå eller tilsvarende, og som har god kjennskap til web-utvikling og relasjonsdatabaser. Erfaring med bruk av datavarehus, og presentasjon av statistikk og rapporter vil være en fordel. Personen vi søker må like å jobbe både selvstendig, og som en del av et team.

Følgende teknologier er sentrale i NSDs generelle formidlingssystemer:

Mer informasjon om NSD finner du på http://www.nsd.uib.no.

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt og omgjengelig miljø preget av teamarbeid. Lønn etter avtale. Medlemskap i Statens Pensjonskasse.

For nærmere informasjon, kontakt avdelingsdirektør Atle Alvheim, atle.alvheim@nsd.uib.no, tlf. 55 58 21 22.

Søknadsfrist: 1. mars 2011

Søknad sendes til:

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
Harald Hårfagres gate 29, 5007 Bergen
 
Tlf.: 55 58 21 17
E-post: nsd@nsd.uib.no