LEDIG STILLING

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er lokalisert ved Universitetet i Bergen, og har et nært samarbeid med universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer. NSDs overordnede oppgave er å utvikle og drive infrastrukturtjenester for norsk og internasjonal forskning, utdanning og forvaltning. NSD er et offentlig aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet.

Vi søker etter en person til stilling som:

Fagkonsulent for dataarbeid og brukerbetjening

Stillingen har i hovedsak funksjoner knyttet til datatilrettelegging, utvikling av brukerrettede tjenester og brukerbetjening, opplæring og informasjonsvirksomhet.

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt og omgjengelig miljø preget av teamarbeid. Lønn etter avtale. Medlemskap i Statens Pensjonskasse.

For nærmere informasjon, kontakt avdelingsdirektør Atle Alvheim, atle.alvheim@nsd.uib.no, tlf. 55 58 21 22.

Søknadsfrist: 10. januar 2011

Søknad sendes til:

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
Harald Hårfagres gate 29, 5007 Bergen
 
Tlf.: 55 58 21 17
E-post: nsd@nsd.uib.no