Opplæring


Selv om forskere er vant til å håndtere data for eget bruk, er kompetansen på datahåndtering med sikte på langsiktig arkivering, kuratering og deling av data ennå nytt for de fleste i UHR-sektoren - både for ledernivået, administrasjonsnivået og for forskere og studenter. Det er derfor et stort behov for opplæring og kulturendring. Skal arbeidet med forskningsdata skaleres opp, trengs det nettverk og samarbeid som gjøre det mulig å heve kompetansen i tett kontakt med institusjonene. For NSD blir det viktig å bevisstgjøre (“vite om”) og å bedrive faktisk opplæring i hvordan forskerne og institusjonene kan imøtekomme krav om å ha intern kontroll på sine data og om tilgjengeliggjøring (“vite hvordan”).

Overordnet sett er målgruppen for opplæring forskningssektoren i Norge; både forskere (som skal lære praktisk datahåndtering for å dele og gjenbruke data), forskerstøttepersonell (administrativt ansatte og bibliotekarer, som skal rådgi og støtte forskerne lokalt) og institusjonsledelse (som må være beslutningsdyktige og kunne pålegge sine ansatte å følge opp rutiner for sikker datahåndtering, godt personvern og sikre opplæring og rutiner for god internkontroll på disse områdene).

Opplæringsprogrammet innebærer en videreutvikling og utvidelse av NSDs eksisterende veilednings- og opplæringstjenester. Opplæringen relateres til NSDs tjenester, hvilket hjelper oss å bygge kurs med konkret og praktisk nytteverdi. Opplæringen vil samtidig synliggjøre og profilere de verktøy og tjenester som utvikles i NORDi, for å sikre faktisk bruk av disse. Opplæringen omfatter likevel også generelle temaer som datahåndtering, hvorfor dele data, og hvordan NSDs tjenester kommer inn i.f.t. relaterte aktører og tjenester.Andre nyhetsartikler

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)