Datahåndteringsplan


I NORDi utvikles det en trinnvis datahåndteringplan/arkiveringsskjema som følger opp forskningsprosjekt i ulike faser av prosjektet. Første del av denne er klar til å lanseres i løpet av mai, og vil da tas i bruk for prosjekter som har fått bevilgning fra NFR og institusjoner som har avtale om å arkivere hele eller deler av dataportefølgen sin hos NSD. I tillegg vil vi snarlig få på plass en løsning for datahåndteringsplan-generator til bruk ved søknad om finansiering fra NFR og andre, f. eks. H2020.

  • Før finansiering: generell datahåndteringsplan
    D
ette er et verktøy der bruker kan fylle ut et skjema som generer en datahåndteringsplan basert på forhåndsdefinerte maler som er tilpasset eventuelle krav fra forskningsråd (Horizon 2020, NFR, etc.) og institusjoner. Den ferdig-genererte planen vil kunne eksporteres til ulike format (pdf, txt, docx, etc.). I motsetning til den trinnvise datahåndteringsplanen (se under), brukes denne primært i forkant av søknad om finansiering, før prosjektet er igangsatt. NSD vil etter planen ha en første versjon av denne klar innen midten av juni 2017.
  • Etter søknad om finansiering er innvilget: iterativ datahåndteringsplan

    Denne løsningen går ut på at NSD kontakter prosjektleder på ulike tidspunkt i prosjektet: første kontakt vil inntreffe innen seks måneder etter innvilgning, med oppfølgning midtveis i, og etter avslutning av, prosjektet. Vi ber om at prosjektleder fyller ut en trinnvis datahåndteringsplan som bygges ut (detaljnivået øker) og eventuelt endres underveis i prosjektet. Datahåndteringsplanen sørger for at prosessen med å dokumentere data starter tidlig i prosjektet og at NSD kan veilede forskerne med tanke på å tilrettelegge for arkivering ved prosjektslutt. Den sikrer også at vi har tilstrekkelige opplysninger om prosjektet på arkiveringstidspunktet. Dersom bruker har benyttet det generelle DMP-verktøyet så vil mye av den informasjonen som allerede har blitt registrert der, kunne overføres til den iterative planen. På sikt kan vi se for oss at den generelle datahåndteringsplanen (før finansiering) vil bli første fase i den iterative datahåndteringplanen.Andre nyhetsartikler

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)