Pilot


Som en del av prosjektet er vi i ferd med å starte opp en pilot, der målet er å kartlegge hvilke støttetjenester ledelse, forskningsadministrasjon og forskere har behov for i tilknytning til nye løsninger vi utvikler i NORDi, samt å få testet hvordan disse fungerer. Vi ønsker også finne ut hvilke metoder som kan motivere forskere til å arkivere, publisere og dele data. Det er gratis å delta i piloten, og avtale om deltakelse kan inngås på instituttnivå eller høyere.

Deltakende institusjoner bidrar med informasjon om prosjekter ved deres institusjon, både prosjekter i oppstartsfasen, underveis og ved prosjektslutt. I løpet av pilotperioden vil institusjoner ta i bruk og gi oss tilbakemelding på følgende løsninger:

 • Trinnvis datahåndteringsplan/arkiveringsskjema
 • Arkiveringsløsning
 • Løsninger for å høste data maskinelt
 • Datahåndteringsplan-generator
 • Institusjonsgrensesnitt
 • Kurs og opplæring

For de som deltar i piloten vil NSD:

 • Informere forskere og administrativt ansatte om våre tjenester og hva vi kan tilby
 • Drive kurs/opplæring i datahåndtering, personvern, arkivering og deling
 • Kontakte prosjekter i oppstartsfasen og be dem fylle ut første trinn av datahåndteringsplanen. Gi tilbakemelding på denne og veilede med tanke på arkivering (f.eks. sørge for tilstrekkelig samtykke, tilrettelegge for god dokumentasjon og produksjon av metadata underveis i prosjektet).
 • Kontakte prosjekter underveis i prosjektperioden for å oppdatere og supplere datahåndteringsplanen. Gi tilbakemelding på denne og eventuelt veilede dersom det er behov for det.
 • Kontakte prosjekter ved opplyst prosjektslutt for å sørge for at data blir arkivert som planlagt.
 • Dokumentere og kuratere arkiverte data. Legge på DOI (en persistent og unik identifikator) som gjør data siterbare og sørge for synlighet/gjenfinnbarhet.
 • Gi institusjonene oversikt over arkiverte data i en beta-versjon av institusjonsportalen.Andre nyhetsartikler

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)