Dette jobber vi med

NSD NORDi utvikler ny infrastruktur som gjør det enklere å finne, bruke og dele forskningsdata, samt kurs og støttetenester.

Forskere og studenter får gjennom «Min side» sitt eget arbeidsområde som gir oversikt over data som er under arbeid, status for deponerte data, personverntjenester, datahåndteringsplaner, lagrede søk, veiledningsressurser og brukerstatistikk. Deponerte datasett får en DOI (Digital Object Identifier), og vil kunne siteres i artikler.

Forskningsinstitusjoner får gjennom en egen portal dokumentasjon, oversikt og statistikk over egen portefølje for deponerte data og prosjekter meldt til personvernombudet, i tillegg til oversikt over andres bruk av data institusjonen har delt.

Dataarkiv – i første omgang NSD – vil få en oppgradert og delvis ny infrastruktur for hele prosessen fra innsamling av data og kuratering - til publisering og gjenbruk. Den nye infrastrukturen vil støtte åpne data og forbedre transparens og tillit på tvers av vitenskapelig disipliner.

Infrastrukturen kan modelleres slik:

Modell av NORDi arkitektur

Den nye infrastrukturen for kuratering av data omfatter:

  • Portal for deponering og arkivering av data vil utvikle effektive og brukervennlige verktøy for datahåndtering og arkivering, og gi støtte for datahåndteringsplan
  • Plattform for lagring av data styrker nåværende praksis, politikk og teknologi når det gjelder datalagring
  • Plattform for søk etter data utvikler en felles søkeportal for alle data ved NSD og også data fra andre arkiv. Det genereres landingssider for data med metadata og lenker til data, som vil fungere som endepunkt for datasitering
  • Plattform for tilgang til data sørger for effektiv og fleksibel tilgang til alle data ved NSD
  • Plattform for forskningsinstitusjoner gir muligheten til å spore og dokumentere forskningsaktivitet blant annet med hensyn til dataarkivering, (gjen)bruk og sitering
  • Program for opplæring, undervisning og rådgiving styrker og utvider NSDs tjenester på dette feltet

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)