Engasjementregisteret (1985-1993)

Registeret inneholder opplysninger om tilsagn, ut-/innbetalinger, annulleringer og tap for alle støttemottakere som har fått lån, tilskudd og/eller garantier fra SND fra og med 1985. Databasen inneholder også opplysninger om endel tilsagn gitt tidligere enn 1985. Dette gjelder ikke utbetalte/ løpende lån/garantier og ikke utbetalte tilskudd.

Oppgi tabell- og feltreferanse ved bestilling av data. Engasjementregisteret er sortert etter arkiv og tabell.


Garantier

Hel- og delannuleringer - garantier/ tabellreferanse: GARANN

Utstedelser - garantier/ tabellreferanse: GARKTO

Tilsagn - garantier/ tabellreferanse: GARRAM

Tap - garantier/ tabellreferanse: GARTAP


Kundeopplysninger

Kundeopplysninger/identifikasjon/ tabellreferanse: NAVN


Lån

Hel- og delannuleringer - lån/ tabellreferanse: LAANANN

Innbetalinger (renter, avdrag og saldo) - lån/ tabellreferanse: LAANINN

Tap - lån/ tabellreferanse: LAANTAP

Tilsagn - lån/ tabellreferanse: LAANTIL

Utbetalinger - lån/ tabellreferanse: LAANUT


Tilskudd

Hel- og delannuleringer - tilskudd/ tabellreferanse: TILANN

Tilsagn - tilskudd/ tabellreferanse: TILTIL

Utbetalinger - tilskudd/ tabellreferanse: TILUT