Helsevaner blant skolebarn

Helsevaner blant skolebarn (HBSC) er et internasjonalt forskningsprosjekt som har bygget opp en omfattende samling av data basert på komparative spørreskjemaundersøkelser. Følgende undersøkelser har vært gjennomført:

2001-datasettet har vært generelt tilgjengelig for andre akademiske miljøer fra 2005. HEMIL-senteret ved universitetet i Bergen var med som en av de opprinnelige deltakerne i prosjektet og Norge har vært med i alle datainnsamlingsrundene. Verdens helseorganisasjon (WHO) er også med som deltaker i prosjektet.

Målsettingen med HBSC er å samle forskningsdata for å kunne studere og bedre forstå helse-relatert adferd, livstil og holdninger hos ungdom i ulike land. I tillegg til den helserelaterte informasjonen som samles blir det samlet kontekst-data om individuell bakgrunn, skole-situasjon, familie og andre bakgrunnsforhold. De som blir intervjuet er i alderskategoriene 11, 13 og 15 år. Data fra alle deltakerlandene blir integrert i en internasjonal fil av NSD.

Les mer på HBSCs hjemmeside eller ICPSR HBSC informasjonsside