NSD - Norsk senter for forskningsdata | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Hva betyr GDPR for forskere?

Vi har fått ny personvernlovgivning i tråd med EUs forordning. Hvilke konsekvenser får det for forskere?

Fredag 8. juni 2018 inviterer De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK), i samarbeid med NSD -Norsk senter for forskningsdata (NSD), til et åpent møte i Oslo om personvern og forskningsetikk.

Utgangspunktet for møtet er EUs personvernsforordning (GDPR) som etter planen gjelder fra 25. mai 2018, samt ny norsk personopplysningslov som nå er til behandling i Stortinget.

 • Hvilken betydning får dette for forskning?
 • Hva er konsekvensene for forskningsetikken?
 • Hvordan skal forvaltningen av personvernet og forskningsetikken ivaretas i praksis?

Møtet retter seg primært mot forskere og forskningsinstitusjoner, men også mot andre aktører i forskningssystemet og i offentligheten.

Formålet med møtet er å informere om det nye lovverket og drøfte mulige konsekvenser for forskning og forskningsetikk.

Tid: Fredag 08 juni 2018, klokken 10:00 - 15:30
Sted: Litteraturhuset i Oslo (Amalie Skram)

Deltagelse er gratis, men vi ber om påmelding av hensyn til plass og lunsjbestilling.

Påmelding: Personvern og etikk - åpent møte

PROGRAM

 • 10:00: Velkommen v/FEK
 • 10:10-10:50: Peter Burgess (Ecole Normale Supérieure, Paris) – om etikk og personvern
 • 10:50-11:25: Maria Wästfelt (Karolinska Institutet, Sverige) – om den svenske forskningsdatautredningen
 • 11:25-12:00: Anne Sofie Hippe (Justis- og beredskapsdepartementet) – om arbeidet med loven i Justisdepartementet
 • 12:00-12:30: Lunsj
 • 12:30-13:00: Camilla Nervik (Datatilsynet)– om Datatilsynets rolle
 • 13:00-13:30: Marianne Høgetveit Myhren NSD) – om NSDs rolle
 • 13:30-14:30: Katrine Ore (Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo) – om å forene forskningsetikk og personvern i praksis
 • 14:30-14:45: Kaffe/te
 • 14:45–14:45: Tommy Tranvik (Universitetet i Oslo) – Nye personvernregler og forskning – reaksjoner og mulige konsekvenser
 • 14:45-15:15: Joakim Valevatn (Teknologirådet) – om teknologi og personvern
 • 15:15-15:30: Avslutning v/NSD

Andre artikler

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)