Personidentifiserbare data

Personidentifiserbare data inneholder opplysninger som kan knyttes til en person. Opplysninger kan for eksempel knyttes til en person via fødselsnummer, navn, e-postadresse/IP-adresse eller referansenummer som viser til en navneliste, via bilde/video av ansikter eller en sammenstilling av bakgrunnsopplysninger.

Det stilles formelle krav til behandling og oppbevaring av personidentifiserbare data. For å avgjøre om dataene er personidentifiserbare, foretar NSD en manuell kontroll av anonymitet.

NSDs rutiner for behandling av personidentifiserbare data:

Anonymisering og lovlig oppbevaring av personidentifiserbare data

Dersom NSD skal arkivere personidentifiserbare data, må dataeier dokumentere at de har lov til å oppbevare dataene i henhold til gjeldende regelverk. Dersom dataeier ikke har tillatelse til å oppbevare dataene, kan NSD bidra med råd og veiledning slik at en anonym versjon kan arkiveres før de originale dataene slettes.

Databehandleravtale

Før NSD kan oppbevare personidentifiserbare data, er NSD og eier av data i følge personopplysningsloven forpliktet til å inngå en databehandleravtale.

Lagring

Eventuelle identifikatorer lagres separat fra datafilen.

Behandling

Alle ansatte ved NSD har signert taushetserklæring og har bare tilgang til de data som er relevant for deres arbeid. All behandling av personidentifiserbare data skjer på skjermet datamaskin (frakoplet internett, intranett og andre maskiner).

Publisering

Personidentifiserbare data publiseres ikke på NSDs nettsider, men det er mulig å publisere informasjon om studien. Dersom data skal være fritt tilgjengelige, må dataene anonymiseres.

Utlevering

Personidentifiserbare data kan bare utleveres i henhold til databehandleravtalen som er inngått mellom dataeier og NSD. Et annet alternativ er å anonymisere undersøkelsen før utlevering, men dette må alltid godkjennes av dataeier.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)