Hvorfor arkivere?

Det finnes gode grunner til å la NSD ta vare på dine forskningsdata.

Den viktigste grunnen til å arkivere data er å sikre at viktig informasjon ikke går tapt. Gjennom gode rutiner for vedlikehold og back-up sikrer NSD at dataene blir bevart for fremtiden.

NSD er et av verdens største arkiv for forskningsdata og formidler av data og datatjenester til forskningssektoren. Hovedmålsettingen er å forbedre muligheter og arbeidsvilkår for empirisk forskning som først og fremst er avhengig av tilgang til data. Ved å arkivere hos NSD kan du:

  • Sikre datamaterialet for ettertiden
  • Øke forskningsdataenes betydning (gjennom økt synlighet og bruk)
  • Fremme vitenskapelig debatt
  • Fremme videre forskning på feltet
  • Sikre etterprøvbarhet
  • Unngå at forskere må samle inn den samme informasjonen flere ganger
  • Unngå at informantene blir spurt de samme spørsmålene flere ganger
  • Bidra med viktige forskningseksempler til utdanningsformål

Les mer:

Hvorfor arkivere data hos NSD?.

Nyhetsoppslag hos Forskningsrådet: Forskningsdata skal deles: Norges forskningsråd (2014) Tilgjengeliggjøring av forskningsdata – Policy for Norges forskningsråd. Oslo: Norges Forskningsråd.

Horizon 2020: Retningslinjer for tilgjengeliggjøring av data i henhold til FAIR-prinsippet: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf.

Rapport til Kunnskapsdepartementet: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater: https://www.regjeringen.no/contentassets/72e9794a183647e5b53ec39ba8cf516a/rapport-nasjonale-retningslinjer-for-apen-tilgang-til-forskningsresultater.pdf.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)