This page in English

Datahåndteringsplan

NSD tilbyr en tjeneste som veileder deg i arbeidet med å lage datahåndteringsplaner. Tjenesten hjelper deg med å opprette, utvikle og dele datahåndteringsplaner som oppfyller krav fra forskningsinstitusjoner og finansiører. Tjenesten er tilgjengelig både på norsk og engelsk.

For å komme i gang logger du inn med Feide/eduGain, Google eller ved å opprette en NSD-brukerprofil.

Logg inn

Forskningsrådet legger fra 2018 til grunn at alle prosjekter de finansierer som genererer data, skal ha en datahåndteringsplan. Kravet om datahåndteringsplaner er et nytt moment i Forskningsrådets policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata og gjelder for utlysninger fra og med 2018. Kravet er nedfelt i regjeringens strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata og er i tråd med tilsvarende krav i Horisont 2020.

 

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)