This page in English

Datahåndteringsplan

NSD tilbyr et verktøy for å lage en datahåndteringsplan. En datahåndteringsplan kan sendes inn som en del av en prosjektsøknad til forskningsfinansiør og/eller benyttes aktivt underveis i et forskningsprosjekt.

Logg inn for å bruke verktøyet

En datahåndteringsplan er et verktøy for håndtering av forskningsdata. Den beskriver hvordan data skal håndteres underveis i prosjektperioden og etter at prosjektet er avsluttet. Hensikten er å vurdere ulike aspekter ved håndteringen av forskningsdata, fra innsamling/generering, prosessering, analyser, dokumentasjon, til lagring og framtidig deling av data. En datahåndteringsplan skal bidra til at forskningsdata kan håndteres lovlig, strukturert og sikkert, samt kan lagres, gjenbrukes og forstås i framtiden.

Innhold i en datahåndteringsplan

En datahåndteringsplan hjelper deg å forberede og utvikle strategier for mulige problemstillinger rundt:

 • Eksisterende data

  Har dere sjekket om det finnes eksisterende data relevant for prosjektet? Er det behov for å samle inn nye data?

 • Datainnsamling

  Er det klart hvilken informasjon som skal samles inn og hvordan? Hvilke metoder vil bli tatt i bruk for å samle inn, bearbeide, kontrollere og validere dataene?

 • Format

  Har dere vurdert hvilke format dataene vil bli generert, opprettholdt og gjort tilgjengelig i? Gjør formatene det mulig med deling og langsiktig lagring? NSD har utarbeidet en liste over foretrukne filformat.

 • Metadata

  Er dine strukturerte data selvforklarende (ut fra de variabelnavn, koder og forkortelser som er tatt i bruk)? Du bør sørge for metadata på både prosjektnivå, datasettnivå og variabelnivå. Se NSDs dokumentasjonsguide for mer informasjon.

 • Organisering av data

  Tenk over hvordan du skal merke og organisere data, registre og filer i løpet av prosjektet. Hvordan skal du skille mellom ulike versjoner? Vær konsekvent og oppdater versjonsnummer underveis.

 • Lagring og backup

  Har dere en plan for hvordan data skal lagres og gjøres back-up av underveis i prosjektet?

 • Ansvar

  Finn ut hvem som er ansvarlig for datahåndtering i forskningsprosjektet og hvem som skal fungere som kontaktperson ved spørsmål angående dataene.

 • Intellektuelle rettigheter

  Har dere avklart hvem som har copyrighten (intellektuelle rettigheter) til dataene? Er det en delt copyright? Rettighetsinnehaver kan være både person og/eller institusjon/enhet. Eksisterer det noen rettighetsbegrensinger i forbindelse med datainnsamlingen? Er det for eksempel tatt i bruk datainnsamlingsinstrumenter med rettighetsbegrensinger?

 • Tilgang og deling

  Har dere satt opp en tidsplan for deling og publisering? Vurder om det er nødvendig med en embargoperiode og om dataene vil være åpent tilgjengelig eller kun tilgjengelig for spesifikke brukergrupper.

 • Arkivering og bevaring

  Hvordan planlegger dere å sikre langsiktig arkivering og bevaring av data? NSD tilbyr langsiktig, sikker lagring av alle maskinlesbare forskningsdata.

 • Etikk og personvern

  Hvordan planlegger dere å innhente informert samtykke og sikre konfidensialitet? Hvilke etiske problemstillinger kan dukke opp? Er det behov for å anonymisere data under forskningen eller før data kan deles? Dersom NSD skal arkivere personidentifiserbare data, må eier av data dokumentere at de har lov til å oppbevare dataene i henhold til gjeldende regelverk. Eventuelt kan NSD bistå med anonymising av data som skal tilgjengeliggjøres, før de originale dataene slettes.

 

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)