27/09/17

NSD-teknologi gjør det enklere å forske på registerdata

NSD har, sammen med Statistisk sentralbyrå (SSB), utviklet teknologi som gjør det mulig å forske på registerdata uten å se personopplysningene. Det fjerner både tidkrevende byråkrati og et etisk dilemma.

Forskning på registerdata er idag strengt regulert for å beskytte personopplysninger. Dette kan forsinke, fordyre og i enkelte tilfeller stoppe forskningen.

Nå blir det mulig å forenkle forskerens tilgang til denne informasjonen. I en ny forskningsinfrastruktur utviklet av NSD og SSB kan du forske på registerdata uten å se dem.

Les kronikk på forskning.no

Mer >>

05/09/17

Arbeiderpartiet og Høyre tilbake i skolevalget, SV mest frem

Skolevalg

Arbeiderpartiet og Høyre er de to partiene med størst oppslutning i årets skolevalg. Men SV går mest frem.

Mer >>

22/08/17

Rekordpåmelding til Skuleval

Illustrasjon Skolevalg - Valgurne

To veker før årets skuleval arrangerast er meir enn 192 000 elevar ved 385 skular meldt på. Det er ny rekord.

Framleis er det mogleg for skulane å melde seg på, og ein kan derfor vente at det endelege talet vert endå høgare.

Mer >>

02/05/17

Hva trenger brukerne?

Illustrasjon (c) Bjarne Øymyr, NSD

Hvilke metoder kan motivere forskere til å arkivere, publisere og dele data?

Dette er noe av det NSD håper brukerne vil hjelpe med å kartlegge i et eget pilotprosjekt. Målet er å kartlegge hvilke støttetjenester ledelse, forskningsadministrasjon og forskere har behov for i tilknytning til nye løsninger NSD utvikler i NORDi, samt å få testet hvordan disse fungerer.

Mer >>

06/04/17

NSDNytt: Opning for nordisk forsking

NSDnytt 1-2017 Illustrasjon

EUs nye personvernlovgiving kan føre til styrka nordisk samarbeid.

Det er målet med eit norsk initiativ, med NSD i spissen, som tar sikte på å bidra til betre nordisk samordning av lover og reglar for bruk av persondata i forsking. Du kan lese om dette og andre saker i NSDnytt nr. 1 2017.

Mer >>

13/02/17

NSD i spissen for ny skytjeneste

Bilde av sky - (c)Bjarne Øymyr, NSD

En ny skytjeneste skal gi et felles nordisk kanal- og publikasjonsregister.

NSD drifter og administrerer fra før to registre knyttet til vitenskapelig publisering, Register over publiseringskanaler og ERIH PLUS. Begge inneholder flere tusen forskningstidsskrifter, bokserier og forlag fra ulike deler av verden.

Nå koordinerer NSD et samarbeid mellom de nordiske landene med sikte på å etablere et felles nordisk kanalregister, lagt opp som en felles skytjeneste.

Mer >>

09/02/17

CESSDA får ny direktør

Bilde av Ron Dekker

Ron Dekker begynner i stillinga som direktør for CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) 1. mars.

CESSDA er den felleseuropeiske datainfrastrukturen for samfunnsvitskap og har hovudkontor i Bergen.

Dekker er samfunnsøkonom av utdanning og har ei lang karriere bak seg der han har arbeidd med forskingsdata og datahandtering. Han kjem til CESSDA frå ei stilling i DG Research and Innovation i Europakommisjonen. Han er også knytt til det nederlandske forskingsrådet og har mellom anna jobba i forskingsdepartementet i Nederland.

Mer >>

24/01/17

ESS rundar hundre tusen

Illustration: ESS Europe

European Social Survey (ESS), som blir tilrettelagt av NSD, har no meir enn hundre tusen brukarar.

Milepælen for ESS vart nådd rett før jul 2016, og det kjem ikkje til å stoppe der. Ein månad seinare, 18. januar 2017, hadde 101 365 personar registrert seg for å ta i bruk data frå den store europeiske samfunnsundersøkinga. Det er meir enn 20 000 fleire enn på same tid i fjor.

Mer >>

13/01/17

Ny tjeneste for deponering av data hos NSD

illustrasjon - statistikk

NSDs nye tjeneste gjør det enklere å deponere og levere data for alle typer forskningsprosjekt.

Den nye tjenesten har en enkel drag-and-drop funksjon der relevante datafiler og dokumentasjonsfiler kan lastes opp. Innlogging til tjenesten blir gjort gjennom Feide, Felles Elektronisk IDEntitet, som er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren.

Tjenesten utvikles i NSD NORDi som skal gjøre det enklere og finne, bruke og dele data.

Mer >>

19/12/16

Skuleval styrkar demokratiet

Portrett av Julie Borge

Å røyste ved skuleval gjer elevane meir positive til å røyste ved ordinære val.

Det har blitt halde skuleval på nasjonalt nivå i Noreg sidan 1989, sidan starten med NSD som arrangør. Likevel finst det lite akademisk forsking på desse vala. Det har Julie Ane Ødegaard Borge gjort noko med: I november disputerte ho for doktoravhandlinga Creating Democratic Citizens? An Analysis of Mock Elections as Political Education in School ved Universitetet i Bergen.

– Forskinga mi hadde ikkje vore mogleg utan NSDs unike datamateriale, seier Borge.

Mer >>

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)