30/11/18

Ny mønsteravtale for personverntjenester i forskning

Mønsteravtalen for personverntjenester i forskning mellom NSD og Universitets- og høgskolerådet (UHR) er nå revidert.

Formålet med avtalen er at NSD skal bistå universitetene og høyskolene med å sikre og påvise at behandling av personopplysninger til forskningsformål skjer i samsvar med gjeldende lov- og regelverk.

Mer >>

18/10/18

DBH har fått API

Som et ledd i fornying av NSDs infrastruktur har DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) nå fått API. Det gjør det mulig å hente ut data maskinelt til andre systemer.

Mer >>

22/09/18

Ny teknologi fra NSD og SSB gir lettere tilgang til registerdata

microdata_oppslag

Tilgang til forskningsdata der og da. Fra egen PC, og uten at det går ut over personvernet.

Det får forskere og studenter i den nye nettjenesten microdata.no.

Det er ny norsk teknologi, utviklet av NSD - Norsk senter for forskningsdata og SSB, som nå gjør det mulig å forske på individdata, uten at man ser personopplysningene.

Mer >>

26/06/18

Vigdis Kvalheim blir ny direktør

Vigdis Kvalheim
Vigdis Kvalheim blir ny administrerende direktør ved NSD

Når administrerende direktør ved NSD, Bjørn Henrichsen, går av med pensjon 15. august tiltrer Vigdis Namtvedt Kvalheim i midlertidig stilling som administrerende direktør for en periode på 2 år.

Mer >>

08/06/18

GDPR: Nytt meldeskjema for behandling av personopplysninger klart når loven trer i kraft

meldeskjema-screen-web

Når den nye personopplysningsloven trer i kraft vil et nytt meldeskjema for behandling av personopplysninger være tilgjengelig på NSDs nettsider.

Mer >>

14/07/18

Nye personvernløsninger fra NSD hjelper forskningen med å etterleve personvernforordningen

I anledning innføringen av GDPR i norsk lov, lanserer NSD en rekke nye tilbud utviklet for å hjelpe forskere og forskningsinstitusjoner å etterleve forordningen.

Målet er å gi forskerne og institusjonene den kontroll og oversikt over behandling av personopplysninger til forskningsformål de trenger for å etterleve GDPR.

Mer >>

19/04/18

Hva betyr GDPR for forskere?

Vi har fått ny personvernlovgivning i tråd med EUs forordning. Hvilke konsekvenser får det for forskere?

Fredag 8. juni 2018 inviterer De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK), i samarbeid med NSD -Norsk senter for forskningsdata (NSD), til et åpent møte i Oslo om personvern og forskningsetikk.

Mer >>

02/05/18

NSD sertifisert som "Trusted Digital Repository"

Logo - Trusted Digital Repository

NSD er tildelt CoreTrustSeal. Det betyr at NSD er sertifisert som et troverdig og driftssikkert arkiv for forskningsdata.

NSD har siden 1971 jobbet med å arkivere og tilgjengeliggjøre forskningsdata, både som nasjonal datainfrastruktur og som del av europeiske og andre internasjonale nettverk.

Mer >>

16/04/18

Vitenskapelig publisering i 2017. Tallene er klare.

Beregning av publiseringspoeng for Universiteter og høgskoler for 2017 er nå klar.

Tall for vitenskapelig publisering >>

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler.

Mer >>

24/01/18

Nye personvernregler - hva gjør NSD?

EUs nye regler om personvern (GDPR) vil gjelde i Norge fra mai 2018. Dette stiller en rekke krav til forskningsinstitusjonene.

De nye reglene skal både sikre og påvise at behandlingen av personopplysninger i hvert forskningsprosjekt er i samsvar med loven. Som personvernombud for 137 forskningsinstitusjoner har NSD travle dager. Mange kontakter oss for å få hjelp. Vårt hovedbudskap er at forskningssektoren er godt rustet for fremtiden.

Mer >>

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)