19/04/18

Hva betyr GDPR for forskere?

Vi har fått ny personvernlovgivning i tråd med EUs forordning. Hvilke konsekvenser får det for forskere?

Fredag 8. juni 2018 inviterer De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK), i samarbeid med NSD -Norsk senter for forskningsdata (NSD), til et åpent møte i Oslo om personvern og forskningsetikk.

Mer >>

16/04/18

Vitenskapelig publisering i 2017. Tallene er klare.

Beregning av publiseringspoeng for Universiteter og høgskoler for 2017 er nå klar.

Tall for vitenskapelig publisering >>

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler.

Mer >>

24/01/18

Nye personvernregler - hva gjør NSD?

EUs nye regler om personvern (GDPR) vil gjelde i Norge fra mai 2018. Dette stiller en rekke krav til forskningsinstitusjonene.

De nye reglene skal både sikre og påvise at behandlingen av personopplysninger i hvert forskningsprosjekt er i samsvar med loven. Som personvernombud for 137 forskningsinstitusjoner har NSD travle dager. Mange kontakter oss for å få hjelp. Vårt hovedbudskap er at forskningssektoren er godt rustet for fremtiden.

Mer >>

18/01/18

Guide til datahåndtering

NSD har, i samarbeid med ti andre CESSDA-medlemmer i Europa, laget en felles nettbasert veileder i datahåndtering.

Mer >>

15/12/17

NSDnytt Nr 2 - 2017

NSDnytt - illustrasjon

I NSDnytt kan du lese om nytt system for bruk av longitudinelle data, om NSDs nye datahåndteringsplan, om hva NSD gjør i forhold til GDPR (EUs nye personvernforordning), om nye data fra European Social Survey og om hvordan man kan dele data som i utgangspunktet inneholder persondata.

NSDnytt kommer ut to ganger per år, og det er mulig å abonnere på papirutgaven.

Les siste utgave av NSDnytt Mer >>

31/10/17

Forslag til ny personvernlov - høringsuttalelse fra NSD

Justis- og beredskapsdepartementet har utformet forslag til ny personopplysningslov som skal implementere EUs nye personvernforordning. Forslaget ble sendt på høring i juli i år med frist 16. oktober.

NSD har nå levert sin høringsuttalelse.

Mer >>

24/10/17

NSD lanserer nettbasert datahåndteringsplan

NSD tilbyr nå en tjeneste som veileder forskeren i arbeidet med å lage en datahåndteringsplan.

Tjenesten er ment for alle typer forskningsprosjekter og forskningsdisipliner, og gir ingen føringer på hvor data skal lagres etter at et prosjekt er avsluttet.

Prøv NSDs datahåndteringsplan her >>
(Du kan bruke feide-innlogging eller opprette NSD-konto.)

Mer >>

27/09/17

NSD-teknologi gjør det enklere å forske på registerdata

NSD har, sammen med Statistisk sentralbyrå (SSB), utviklet teknologi som gjør det mulig å forske på registerdata uten å se personopplysningene. Det fjerner både tidkrevende byråkrati og et etisk dilemma.

Forskning på registerdata er idag strengt regulert for å beskytte personopplysninger. Dette kan forsinke, fordyre og i enkelte tilfeller stoppe forskningen.

Nå blir det mulig å forenkle forskerens tilgang til denne informasjonen. I en ny forskningsinfrastruktur utviklet av NSD og SSB kan du forske på registerdata uten å se dem.

Les kronikk på forskning.no

Mer >>

05/09/17

Arbeiderpartiet og Høyre tilbake i skolevalget, SV mest frem

Skolevalg

Arbeiderpartiet og Høyre er de to partiene med størst oppslutning i årets skolevalg. Men SV går mest frem.

Mer >>

22/08/17

Rekordpåmelding til Skuleval

Illustrasjon Skolevalg - Valgurne

To veker før årets skuleval arrangerast er meir enn 192 000 elevar ved 385 skular meldt på. Det er ny rekord.

Framleis er det mogleg for skulane å melde seg på, og ein kan derfor vente at det endelege talet vert endå høgare.

Mer >>

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)