08/06/18

GDPR: Nytt meldeskjema for behandling av personopplysninger klart til 1. juli

meldeskjema-screen-web

Når den nye personopplysningsloven trer i kraft vil et nytt meldeskjema for behandling av personopplysninger være tilgjengelig på NSDs nettsider.

Mer >>

22/05/18

Ny teknologi fra NSD og SSB gir lettere tilgang til registerdata

microdata_oppslag

Tilgang til forskningsdata der og da. Fra egen PC, og uten at det går ut over personvernet.

Det får forskere og studenter i den nye nettjenesten microdata.no.

Det er ny norsk teknologi, utviklet av NSD - Norsk senter for forskningsdata og SSB, som nå gjør det mulig å forske på individdata, uten at man ser personopplysningene.

Mer >>

19/04/18

Hva betyr GDPR for forskere?

Vi har fått ny personvernlovgivning i tråd med EUs forordning. Hvilke konsekvenser får det for forskere?

Fredag 8. juni 2018 inviterer De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK), i samarbeid med NSD -Norsk senter for forskningsdata (NSD), til et åpent møte i Oslo om personvern og forskningsetikk.

Mer >>

02/05/18

NSD sertifisert som "Trusted Digital Repository"

Logo - Trusted Digital Repository

NSD er tildelt CoreTrustSeal. Det betyr at NSD er sertifisert som et troverdig og driftssikkert arkiv for forskningsdata.

NSD har siden 1971 jobbet med å arkivere og tilgjengeliggjøre forskningsdata, både som nasjonal datainfrastruktur og som del av europeiske og andre internasjonale nettverk.

Mer >>

16/04/18

Vitenskapelig publisering i 2017. Tallene er klare.

Beregning av publiseringspoeng for Universiteter og høgskoler for 2017 er nå klar.

Tall for vitenskapelig publisering >>

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler.

Mer >>

24/01/18

Nye personvernregler - hva gjør NSD?

EUs nye regler om personvern (GDPR) vil gjelde i Norge fra mai 2018. Dette stiller en rekke krav til forskningsinstitusjonene.

De nye reglene skal både sikre og påvise at behandlingen av personopplysninger i hvert forskningsprosjekt er i samsvar med loven. Som personvernombud for 137 forskningsinstitusjoner har NSD travle dager. Mange kontakter oss for å få hjelp. Vårt hovedbudskap er at forskningssektoren er godt rustet for fremtiden.

Mer >>

18/01/18

Guide til datahåndtering

NSD har, i samarbeid med ti andre CESSDA-medlemmer i Europa, laget en felles nettbasert veileder i datahåndtering.

Mer >>

15/12/17

NSDnytt Nr 2 - 2017

NSDnytt - illustrasjon

I NSDnytt kan du lese om nytt system for bruk av longitudinelle data, om NSDs nye datahåndteringsplan, om hva NSD gjør i forhold til GDPR (EUs nye personvernforordning), om nye data fra European Social Survey og om hvordan man kan dele data som i utgangspunktet inneholder persondata.

NSDnytt kommer ut to ganger per år, og det er mulig å abonnere på papirutgaven.

Les siste utgave av NSDnytt Mer >>

31/10/17

Forslag til ny personvernlov - høringsuttalelse fra NSD

Justis- og beredskapsdepartementet har utformet forslag til ny personopplysningslov som skal implementere EUs nye personvernforordning. Forslaget ble sendt på høring i juli i år med frist 16. oktober.

NSD har nå levert sin høringsuttalelse.

Mer >>

24/10/17

NSD lanserer nettbasert datahåndteringsplan

NSD tilbyr nå en tjeneste som veileder forskeren i arbeidet med å lage en datahåndteringsplan.

Tjenesten er ment for alle typer forskningsprosjekter og forskningsdisipliner, og gir ingen føringer på hvor data skal lagres etter at et prosjekt er avsluttet.

Prøv NSDs datahåndteringsplan her >>
(Du kan bruke feide-innlogging eller opprette NSD-konto.)

Mer >>

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)