Valgundersøkelsene 1957-2011

De norske valgundersøkelene er nå
tilgjengelige for online analyse.

 

Noen av NSDs datasamlinger og tjenester

Illustrasjonsbilde - NSDs hovedkontor

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er et serviceorgan for norsk forskning. Hovedformålet er å yte tjenester til forskere og studenter når det gjelder innsamling og tilgang til data.

Ta gjerne kontakt hvis du ikke finner det du leter etter, eller oppdager feil: webmaster@nsd.uib.no - telefon 55 58 21 17.