Forslag til ny personvernlov - høringsuttalelse fra NSD

Justis- og beredskapsdepartementet har utformet forslag til ny personopplysningslov som skal implementere EUs nye personvernforordning. Forslaget ble sendt på høring i juli i år med frist 16. oktober.

NSD har nå levert sin høringsuttalelse.

[Meir...]


FLERE AKTUELT-SAKER

NY PERSONVERNFORORDNING I 2018 (GDPR)

Nye regler fra våren 2018

Våren 2018 får vi nye regler for personvern i Norge. Da trer EUs personvernforordning i kraft. Målet med den nye loven er å styrke enkeltindividers rettigheter og harmonisere regelverket i Europa. For forskningssektoren gir den nye loven kontinuitet, men det blir noen få viktige endringer.
LES MER >>

Nordisk harmonisering

En nordisk gruppe, med NSD i spissen, leverer bidrag til nordisk harmonisering av den nye personvernforordningen.
GRUPPENS POSITION PAPER >>

NSD NORDi

Prosjektet NSD NORDi skal gjøre det enklere å arkivere, finne og dele forskningsdata. LES MER

  
        

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)