Webinar: Lær om forskningsdata

Illustrasjonsbilde - webinar

I to webinar kan du skaffe deg mer kunnskap om bruk av forskningsdata.

Gjennom CESSDA SaW-prosjektet skal to webinar gi muligheten til å lære mer om bruk og håndtering av forskningsdata, samt lover og reguleringer knyttet til bruk av data.

Det første finner sted 23. juni kl. 11.00 og er rettet mot fremtidige veiledere, som vil bli kjent med ulike metoder for å dele informasjon og kunnskap med målgruppene. Irena Vipavc Brvar og Sonja Bezjak, begge fra det samfunnsvitenskapelige dataarkivet ved Universitetet i Ljubljana vil presentere.

[Meir...]

NPI – Norsk publiseringsindikator

Illustrasjonsbilde - tidsskrift

Nytt nettsted gjør Norsk publiseringsindikator mer oversiktlig og tilgjengelig.

Det er Universitets- og høgskolerådet (UHR) og NSD – Norsk senter for forskningsdata som står bak det nye nettstedet – npi.nsd.no

I 2014 ble det gjennomført en evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Evalueringen pekte på flere utfordringer knyttet til hvordan arbeidet i Det nasjonale publiseringsutvalget var organisert. Blant annet hvordan nomineringsprosessen gjennomføres i de ulike fagorganene og hvordan informasjon om indikatoren gjøres tilgjengelig. Med det nye nettstedet ønsker UHR, NSD og Det nasjonale publiseringsutvalget å legge forholdene bedre til rette for informasjon, kommunikasjon, større åpenhet og mer transparens knyttet til arbeidet med publiseringsindikatoren.

[Meir...]

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDWebredaktør: Njord V. SvendsenPersonvern og informasjonskapsler (cookies)