Røyker minst – puster tyngst

Grafikk: Røyking og pustevansker

Nordmenn damper minst i Europa, men har mest pusteproblemer.

Det er blant funnene i den 7. runden av den internasjonale intervjuundersøkelsen European Social Survey (ESS), som tilrettelegges av NSD. En av modulene i undersøkelsen tar for seg helse og oppfatninger om helse blant innbyggerne i europeiske land.

På spørsmål om røykevaner viser svarene at bare Sverige har færre røykere enn Norge. I Norge oppgir vel 12,4 prosent at de røyker daglig, i Sverige er tallet 9,5 prosent. Franskmenn og østerrikere ligger på topp: I begge land sier om lag 25 prosent at de er dagligrøykere.

[Meir...]

Fremtidens forskning på deling

Bilde av foredragsholder

Er deling av data bare begynnelsen?

Spørsmålet ble både stilt og besvart under konferansen Deling av data: Policy, etikk og erfaring, som samlet 110 deltakere i Bergen onsdag 14.12.

– Jeg ser på deling av data som et steg på veien. Starten er deling av data, endepunktet er kanskje at man deler alt, så lenge det er mulig i forskningsprosessen, sa programdirektør for Nordisk eVitenskaps Globaliseringsinitiativ (Nordforsk), Sverker Holmgren.

- En utrolig mulighet

– Deling av data representerer en utrolig mulighet for forskningen i Norge de neste 10-20 årene. Det er også nødvendig for å løse viktige samfunnsoppgaver, sa direktør ved NSD, Bjørn Henrichsen.

Fra Kunnskapsdepartmentet (KD) og Forskningsrådets side manglet det ikke på forsikringer under konferansen, om at rammeverk for deling av data blir prioritert: Forslag til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsdata skal ferdigstilles til sommeren 2016, i første omgang knyttet til forskningsartikler.

[Mer ...]

© Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste • Kontakt NSDWebredaktør: Njord V. SvendsenPersonvern og informasjonskapsler (cookies)