ERIH PLUS – den europeiske tidsskriftbasen

ERIH PLUS, et europeisk register for vitenskapelige tidsskrifter, drives av NSD.

Registeret har som formål å kvalitetssikre og formidle vitenskapelige publikasjoner innen humaniora og samfunnsvitenskap. Tidsskrifter som tilfredsstiller fastlagte kriterier blir gjort tilgjengelig i databasene til ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

Det er European Science Foundation (ESF) som har bygget opp tjenesten og nå bedt NSD overta driften og videre bygging.

NSD har fra før ansvaret for Kanalregisteret, som omfatter mer enn 20 000 godkjente publikasjoner.

Stadig færre giftar seg i kyrkja

illustrasjon - få personer i kirken

I toppåret 2000 vigsla Den norske kyrkja meir enn 14 000 par. I fjor var talet 8000. Talet på utmeldingar var samstundes høgare enn nokon gong.

Det viser den oppdaterte statistikken frå NSD, som sidan 1998 har tilrettelagt statistikk for Den norske kyrkja på oppdrag for Kyrkjerådet.

Gradvis nedgang

Sidan 1990-talet har tala på vigslar gått gradvis ned. I åra kring tusenårsskiftet vigsla norske prestar ca. 12 000 par, med ein auke til vel 14 000 i 2000. I fjor vart 8006 ekteskap inngått i kyrkja, det lågaste talet sidan 1998. Også tala på dei fleste andre kyrkjelege handlingar syner ein nedgang i 2014. Færre gjekk til kyrkje og færre vart døypte.

[Meir...]

@ Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste • Kontakt NSDOm personvern på www.nsd.no