ERIH PLUS – den europeiske tidsskriftbasen

ERIH PLUS, et europeisk register for vitenskapelige tidsskrifter, drives av NSD.

Registeret har som formål å kvalitetssikre og formidle vitenskapelige publikasjoner innen humaniora og samfunnsvitenskap. Tidsskrifter som tilfredsstiller fastlagte kriterier blir gjort tilgjengelig i databasene til ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

Det er European Science Foundation (ESF) som har bygget opp tjenesten og nå bedt NSD overta driften og videre bygging.

NSD har fra før ansvaret for Kanalregisteret, som omfatter mer enn 20 000 godkjente publikasjoner.

Klikk på kroppen

illustrasjon som viser klikkbart kroppskart

NSD har utvikla nytt verktøy som skal hjelpe forskarane å kartlegge smerte i befolkninga.

Det er den store Tromsøundersøkelsen (7. runde) som no skal ta i bruk eit klikkbart kroppskart.

– I realiteten er dette ein ny måte å gjennomføre spørjeundersøking på. I staden for å spørje respondenten kvar han har smerter, kan han klikke seg fram på dette kartet, seier seniorrådgivar hos NSD, Bjørn-Ole Johannesen.

Verktøyet er utvikla i samarbeid med Universitetet i Tromsø, Folkehelseinstituttet, Oslo Universitetssykehus og illustratøren Kari Toverud.

[Meir...]

@ Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste • Kontakt NSDOm personvern på www.nsd.no