Skuleval for 15. gong

31. august til 8. september arrangerer NSD det 15. nasjonale skulevalet i Noreg.

Skulevalet er eit viktig barometer for sjølve valet og eit demokratisk laboratorium for partia sine ungdomsorganisasjonar og elevar i vidaregåande skule.

Les meir om skulevalet på Samfunnsveven >>

Skuleval er ei norsk oppfinning, og det var NSD i samarbeid med NRK som fann det opp. Parallelt med skulevalet blir den årlege valundersøkinga gjennomført. Den måler mellom anna den politiske interessa blant deltakarane.

NSD arrangerer skulevalet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.

Rekordpåmelding for skolevalget

illustrasjon som viser skolevalgdebatt

Så langt er over 190 000 elever fra mer enn 400 videregående skoler påmeldt til skolevalget.

Det er det høyeste påmeldingstallet siden de nasjonale skolevalgene ble arrangert i Norge for første gang i 1989. Skolevalgene er et viktig barometer for selve valget og et demokratisk laboratorium for partienes ungdomsorganisasjoner.

Det er NSD som har ansvar for å arrangere skolevalgene, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Skolevalget er det 15. i rekken og arrangeres kort tid før kommune- og fylkestingsvalget 14. september (31. august – 8. september).

[Meir...]

@ Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste • Kontakt NSDOm personvern på www.nsd.no