NSDnytt på nytt

Illustrasjonsfoto - NSDnytt

NSDs nyhetsbrev er tilbake.

NSDnytt er tilbake – nå i ny drakt og farge. Som før, går NSDnytt ut i papirversjon til mottakere i forskningssektoren. I tillegg kan det selvsagt leses på NSDs nettsider.

Bestill gratisabonnement - send epost til postmottak@nsd.no med navn og adresse.

Nr. 1 2016 tar blant annet opp NORDi, et prosjekt som skal modernisere, forbedre og forenkle tilgangen til forskningsdata. Og EUs nye personvernreform, og hvordan denne påvirker forskningen, blir satt under lupen.

NSDnytt kommer ut to ganger årlig.

Last ned PDF.

[Meir...]

NPI – Norsk publiseringsindikator

Illustrasjonsbilde - tidsskrift

Nytt nettsted gjør Norsk publiseringsindikator mer oversiktlig og tilgjengelig.

Det er Universitets- og høgskolerådet (UHR) og NSD – Norsk senter for forskningsdata som står bak det nye nettstedet – npi.nsd.no

I 2014 ble det gjennomført en evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Evalueringen pekte på flere utfordringer knyttet til hvordan arbeidet i Det nasjonale publiseringsutvalget var organisert. Blant annet hvordan nomineringsprosessen gjennomføres i de ulike fagorganene og hvordan informasjon om indikatoren gjøres tilgjengelig. Med det nye nettstedet ønsker UHR, NSD og Det nasjonale publiseringsutvalget å legge forholdene bedre til rette for informasjon, kommunikasjon, større åpenhet og mer transparens knyttet til arbeidet med publiseringsindikatoren.

[Meir...]

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDWebredaktør: Njord V. SvendsenPersonvern og informasjonskapsler (cookies)