GDPR: Nytt meldeskjema for behandling av personopplysninger klart til 1. juli

meldeskjema-screen-web

Når den nye personopplysningsloven trer i kraft vil et nytt meldeskjema for behandling av personopplysninger være tilgjengelig på NSDs nettsider.

[Meir...]

Ny teknologi fra NSD og SSB gir lettere tilgang til registerdata

microdata_oppslag

Tilgang til forskningsdata der og da. Fra egen PC, og uten at det går ut over personvernet.

Det får forskere og studenter i den nye nettjenesten microdata.no.

Det er ny norsk teknologi, utviklet av NSD - Norsk senter for forskningsdata og SSB, som nå gjør det mulig å forske på individdata, uten at man ser personopplysningene.

[Meir...]

FLERE AKTUELT-SAKER

I juli trer EUs nye personvernforordning (GDPR) i kraft. Her kan du lese om hvilke konsekvenser det får for forskningssektoren.

GDPR: Fortsatt meldeplikt til NSD

Student- og forskerprosjekter skal fortsatt meldes til personvernombudet. Les mer her >>

GDPR-møter med institusjonene

NSD har hatt møter med 97 institusjoner om det nye regelverket. Les mer her >>

Konsesjonsplikten bortfaller

Personvernombudet skal i stedet vurdere prosjektene. Les mer her >>

GDPR blir forsinket

Den nye loven trer ikke i kraft før tidligst i juli. Les mer her >>

Nye retningslinjer for samtykke

Artikkel 29-gruppen publiserte 16. april nye retningslinjer for samtykke. Les mer her >>

NSD NORDi

Prosjektet NSD NORDi skal gjøre det enklere å arkivere, finne og dele forskningsdata. LES MER

  
        

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)