Oslo mest oljekritisk

Motstanden mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen er størst blant unge i Oslo og Nordland, ifølge en ny spørreundersøkelse fra NSD.

Resultatene fra skolevalgundersøkelsen, som ble gjennomført av NSD i forbindelse med årets skolevalg, viser klare forskjeller mellom unge og voksne velgere. Både elever i videregående skole og et utvalg voksne i befolkningen ellers, er blant annet bedt om å ta stilling til utsagnet «Vi bør tillate olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen».

Blant elevene er 37 prosent av de spurte «nokså uenig» eller «helt uenig», mens hele 47 prosent av de voksne uttrykker samme holdning.

Omtrent like mange i begge gruppene er «helt» eller «nokså enig» i at oljeutvinning bør tillates (32 og 33 prosent). Blant elevene er 32 prosent i kategorien «både og». I den andre gruppen er 21 prosent i denne mellomposisjonen.

[Meir...]

Data er til for å deles!

Illustrasjonsbilde - konferansesal

Påmelding nå til konferansen «Deling av data – policy, etikk og erfaringer».

Forskningsdata er en felles ressurs for forskningen, «råoljen» i forskningsmaskineriet. Når flere forskere får tilgang til data, styrkes nytten av dataene.

Men hvor enkelt er det å etterleve delingskravet i praksis? Bør forskere dele data med hvem som helst? Er deling av forskningsdata en plikt? Og hva med personvernet?

Dette er utfordringer som tas opp på konferansen som NSD og De nasjonale forskningsetiske komiteene (NESH og NENT) sammen arrangerer i Bergen 14. desember.

– Teknologisk sett blir det stadig lettere å dele forskningsdata. I 2014 vedtok Forskningsrådet for første gang en policy og retningslinjer for åpen tilgang til offentlig finansierte forskningsdata. Likevel er det ennå langt igjen før det blir like naturlig å dele data som å publisere forskningsresultater, sier Vigdis Kvalheim, avdelingsdirektør ved NSD.

PROGRAM

PÅMELDING

© Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste • Kontakt NSDWebredaktør: Njord V. SvendsenPersonvern og informasjonskapsler (cookies)